Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

Проекти за опознаване историята на американското кино, за модерни спортна зала и парк писаха младежи от Търговище

Поредното обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ бе отново на тема „Как да пишем проекти по европейски програми”. Включиха се 20 младежи от училищата в Търговище. Обучители бяха Никола Станчев и Цветелина Христова от Център за регионално развитие.

В първата част на обучението младежите получиха информация за видовете оперативни програми на ЕС, за фазите на проектния цикъл и за насоките на кандидатстване. Цветелина Христова им показа какво включва и как е разписан проект вече одобрен за изпълнение по една от оперативните програми. Никола Станчев акцентира на финансовата обосновка – кои разходи са допустими преки, кои непреки и кои не се допускат при кандидатстване.

Участниците бяха разделени на три групи и всяка разработи свое проектно предложение, изписвайки подробно дейностите и предвидените по тях разходи.

Една от групите предложи проект за голяма четириетажна спортна зала, в която да се практикуват много спортове и да се провеждат международни състезания. В нея бяха предвидени и помещения за арт-ателиета. Тяхното мото бе „Здраве и спорт”. Младежите бяха предвидили и описали нужните разходи за строежа и оборудването на залата.

Целта на втората разработена идея бе опознаване историята на американското кино, обогатяване културата на младите хора и изглаждане на различията между България и САЩ. Предвиден бе двуседмичен престой в Лос Анджелис, разглеждане на различни музеи на киното, 5-дневно обучение в Академията за филмово изкуство.

Името на следващия проект бе „Let s have fun”, а основната цел -  възможност за общуване на хора и групи от всички възрасти в новоизграден модерен парк, включващ езеро, водни колелета, зони по интереси и др.

Проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ се финансира от НЦЕМПИ и се изпълнява от Сдружение „Мисионис” и Младежки дом, в партньорство с Община Търговище.

 

назад

Copyright © www.cmditg.com 2023

design compaskom©.